*****New Website Coming Soon*****

Cinel Gabran Management is a Personal Management Company for Actors, Presenters and Directors

The company was originally founded in Glasgow in 1988 and after a period of trading from Hertfordshire, moved it’s main office to Cardiff in 2000 The Company now has offices in Cardiff and North Yorkshire and maintains a National Client List.  The Company represents Actors for both English and Welsh Language Productions and Voice-over work.

CINEL GABRAN MANAGEMENT are members of the PMA - Personal Managers Association.

 

CROESO

Mae Cinel Gabran Management yn gwmni rheolaeth personol i actorion, cyflwynwyr a chyfarwyddwyr.

Sefydlwyd y cwmni i gychwyn yn Glasgow ym 1988 ac ar ol cyfnod yn Swydd-hertford symudwyd y brif swyddfa i Gaerdydd yn y flwyddyn 2000. 

Erbyn hyn mae swyddfeydd y cwmni yng Nghaerdydd a gogledd Swydd-efrog sydd yn cyrychioli actorion, cyflwynwyr a chyfarwyddwyr led led y wlad.